Sumnjaj i provjeravaj

Albert Einstein površno, ne naučno i, često, pogrešno tumači osnovne pojmove i formule o prostoru i vremenu u STR. Albert Ajnštajn nije shvatio uzroke invarijantnosti veličine c ni u fizičkoj stvarnosti, ni u temeljnim formulama Specijalne teorije relativnosti.
Postavke u STR analizirajte svojim umom i razumom. Provjeravajte Ajnštajnove istine i uvjerite se u Ajnštajnove moguće istine, pa i zablude!
Algebarske i geometrijske postavke Specijalne teorije relativnosti nisu suprotne Euklidovoj geometriji i "klasičnoj" Njutnovoj fizici.

srijeda, 5. lipnja 2013.

Inteligencija glupost - hrabrost i kukavičluk

Svjetlost (i njeni atributi) nije neophodna za pravilno poimanje prostora i vremena. Ista shvatanja prostora i vremena imali bi i kada svjetlost uopšte ne bi postojala, ili kada bi mi bili slijepi (ko slijepi miševi. Bez obzira što je trenutni zvanični rekorder u brzini realnih objekata u prirodi svjetlost nema nikakve druge privilegije i posebna prava na logiku ni geometrijskih predočavanja niti na sadžaje i naše razumijevanje fizičkih pojmova prostora, vremena, mase, energije, kretanja, mirovanja,niti na njihovo geometrijsko i algebarsko prikazivanje, opisivanje i predstavljanje …,

Ukoliko bi već sutra upoznali novog rekordera (umjesto svjetlosti) u brzini (naprimjer, brzina neutrina raste sve više i više, dostigne brzinu svjetlosti u vakumu, pa i kada je premaši po iznosu, po veličini) nikakve promjene u shvatanju prostora i vremena neće se desiti ni u priodi ni kod ljudi koji te pojmove shvataju ispravno. Eventualne probleme bi imali samo pripadnici “naučne religije dvadesetog vijeka”, sljedbenici Ajnštajnovih shvatanja, i profesori – “ublehe”! Profesori (matematike i fizike) “ublehe” su svi oni profesori koji su se odrekli vlastitih uvjerenja i shvatanja prostora i vremena koja su stekli prirodnim putem i na prirodan način. U profesore “ublehe” treba uvrstiti i sve profesore koji nisu u stanju vidjeti i uvidjeti ni jednu Einsteinovu zabludu i neistinu u tretiranju prostora i vremena! U takve profesore slobodno ubrojite i danas afirmisane fizičare i matematičare (koji nisu zapazili i naveli ni jedan konkretan primjer Einsteinove zablude i pogrešne analize i pogrešne logike, pa i one profesore koji STR predaju na fakultetima samo glup čovjek nije u stanju uočiti ni jednu Einsteinovu zabludu, i samo čovjek kukavica, čovjek bez hrabrosti ne smije takvu uočenu Einsteinovu zabludu i javno obznaniti).Profesori "ublehe" nisu u stanju uočiti u STR prisutne različite relativne brzineProfesori "ublehe" (i fizičari i matematičari niti su uočili niti su analizirali relativne odnose aritmetičke (A), geometrijske (G) i harmonijske (H) sredine veličina u Ajnštajnovoj  STR, niti za brzine i odgovarujuće dužine i odgovarajuće vremenske intervale. Te relativne odnose Albert Einstein pogrešno tumači i pogrešno primjenjuje na fizičku i geometrijsku stvarnost.
, te nisu nikad temeljito izučili fizičko, geometrijsko i algebarsko značenje Lorencovog faktora, beta faktora  i gama faktora.
Ljudi - "Nojevi"- niti mogu niti žele promatrati i proučavati sljedeću algebarsku i geometrijku istinu u Einsteinovim i Lorentzovim formulma(u sljedeće dvije formule korišteno je Einsteinovo, a ne Lorencovo) t'
 , također jednako Lorentzovoj veličini (x'+vt' = (c+v)t'_L)


 Ne postoji u tim geometrijskim, algebarskim i fizičkim zbivanjima nikakva ni "dilatacija vremena ni kontrkcija dužina! Ako je bio glup i tup Albert Einstein - ne morate to bi ti i VI! Odbacite Einsteinove gluposti, ispraznost i tlapnju!!!!
Najviše glupih profesora mtematike (Nedeljko Stefanović) i fizike (Milan Milošević) upoznao sam na elitesecurity forumu! Na tom forumu laganje u postovima je normalna pojava'! Sličnu "inteligenciju" kod visoko obrazovanih kadraova profesori i magistri) upoznao sam kod jedne druge grupacije ljudi poznatih pod nadimkom "wehabije" (po kojima je i njihovom razumijevanju "istinskog i izvornog učenja - "zabranjeno igranje šaha, slušanje muzike,  druženje, sjedenje i čestitanje praznika "nevjernicima" (Nedeljko i Milan su gluplji u tumačenju "naučne religije dvadesetog vijeka,od "vehabija" i njihovog tumačenja Islama). Beta faktor je nezaobilazna veličina u Ajnštajnovim i Lorencovim veličinama i u cijeloj Ajnštajnovoj STRGlupi profesori nisu o tom faktoru razmišljali ni toloko koliko djeca u osnovnoj školi razmišljaju o tablici množenja


četvrtak, 23. svibnja 2013.

Istražujte, razmišljajte, koristite vlastiti um i razum

Šta je izmjerena dužina PO = l0 = ct0 pogledajte uz opis MM eksperimenta i objašnjenje proračuna očekivanog rezultata uz taj eksperiment. Pogledajte i druge formule u tom eksperimentu!
Nakon toga mislim da vam neće biti teško ( ni malo problematično) shvatiti značenje sljedećeg algebarskog zapisa i smisao svake od navedenih oznaka veličina u tom algebarskom zapisu:
, Nađite aritmetičku (A) geometrijsku (G) i harmonijsku (H) sredinu za ta dva vremenska intervala (t1 i t2) iznenadit će vas Einsteinova glupa tumačenja algebarskih, geometrijkih i fizičkih istina za te veličine i za njihove relativne odnose u vezi sa vremenskim intervalom t i to.I u Ajnštajnovim i u Lorencovim formulama prisutne su veličine A, G i H ovih vremenskih intervla kao i A, G i H za odgovarajuće dužine i odgovarajuće brzine. https://sites.google.com/site/specijalnateorijarelativnosti/relativisticka-algebra---uvod/aritmeticka-geometrijska-i-harmonijska-sredina Zato neka vam nije mrsko baviti se algebrom i potražiti algebarske iskaze za te veličine, uz pomoć tih algebrskih iskaza biće vam lakše razumjeti i Ajnštajnove i Lorencove formule i transformacije. 

Pomnožite član po član ove dvije jednakosti, a zatim korjenujte (drugi korijen, kvadratni korijen) dobijene veličine i dobit ćete vrijednost i značenje Ajnštajnove veličine


Saberite ta dva vremenska intervala koristeći bilo koji postojeći oblik njihovog algebarskog zapisa i uvijek ćete dobiti odgovarajuću vrijetnost vremena t = t1+t2. Dajte prednost jeziku algebre i geometrije u odnosu na govorni jezik (govorne izjave i tumačenja) Alberta Einstein-a! Vjerujte sebi, vlastitom umu i razumu, vjerujte algebri i geometriji! Jedini problem koji će vas pratiti jeste prisutan strah od Ajnštajnovog autoriteta i koji će vam povremeno blokirati vlastiti um i razum! Nema tu mjesta nikakvim od Einsteina izmišljenim i osmišljenim neprirodnim i nemogućim pojmovima kao što su "dilatacija vremena" i "kontrakcija dužina".Ukoliko ne podcijenite svoj vlastiti um i razum - onda ćete moći uvidjeti koliko je albert Einstein bio glup i površan u razmišljanju, analizi i zaključivanju. Ne postoji u ovim Einsteinovim veličinama ni jedna koja je kontrahirana ili u kojoj je 2dilatirano " vrijeme. Einstein ("ubleha") pogrešno tumači algebarski i geometrijski smisao tih veličina i njihovih relativnih odnosa.

 BC' = ct+vt =2ct1 ,
 BC = ct - vt = 2ct2 , BN = 2ct' , AC = 2ct0
Sadržaje algebarskih zapisa geometrijskih opisa fizičkih zbivanja analizirajte dublje i temeljitije nego je to radio površni i naivni (pa i neodgovorni i nedovoljno obrazovani) Albert Einstein!
Albert Einstein je bio čovjek "niskih kvaliteta" (i ljudskih i naučnih)! Ne prihvatajte einsteinovu pogrešnu analizu i pogrešno tumačenje aljedećeg relativnog odnosa
Nemojte biti kao nojevi koji zabijanjem glave u pijesak bježe od istine, ne žele vidjeti i spoznati istinu. Albert Einstein dužinu BN = CT iskazuje pomoću brzine c i vremena 2t' krivotvoreći realnu istinu govornim iskazom
Ista ta dužina u Lorencovim formulama za transformaciju koordinata odgovara Lorencovim veličinama (x'+vt') = BN = CT. I to umije i može provjeriti svaki čovjek sa završenom srednjom školom, samo ako hoće koristiti svoj vlastiti um i razum!
Ne umijem razumjeti bilo koga tko ima završenu srednju školu, taj ima i znanje i sposobnost (i dovoljno godina, nije dječije pameti) da provjeri sve moje algebarske zapise i geometrijske opise (geometrijsko predstavljanje) fizičkih sadržaja koje tim geometrijskim prikazima i algebarskim zapisima predočavam, što i pored toga (što ima i znanje i sposobnost da to sve provjeri i sam se uvjeri u istinitost te geometrije, algebre i fizičke stvarnosti) - NEĆE da koristi svoj vlastiti um i razum?! Ne dozvolite glupim matematičarima i fizičarima da upravljaju vašim umom i razumom!!
Ukoliko želite istraživati Lorencove vremenske intervale i odgovarajuće dužine krenite od ove međuzavisnosti veličina:
Ne vjerujte Einsteinovim riječima i tumačenjima


Vjerujte više sebi i svojim očima nego Einsteinovim riječima! Razmišljajte vlastitim 8a ne Einsteinovin) umom i razumom
Da li će nastati "smak svijeta" ako A. Einsteina proglasite glupim i beskorisnim fizičarem?!

petak, 17. svibnja 2013.

Savremena inkvizicija u Fizici


Inkvizitorske metode u Fizici: http://fric8.wordpress.com/inkvizicija-u-fizici/.
Inkvizicija (lat. inquirere - tražiti))
U 13. stoljeću stvoren istražni i kazneni organ Katoličke crkve za borbu protiv nazora osoba neprijateljski raspoloženih i neugodnih toj Crkvi. Posebno je bila rasprostranjenja u romanskim zemljama. Djelovala putem špijunaže, zvjerskih mučenja i sl. Ukinuta u 19. stoljeću.
Crkva ukinula - savremena znanost kao da ju je preuzela?! Uski krugovi interesno povezanih odlučuju o istini/neistini, finansiranju i istraživanju, afirmaciji, (pa i o Nobelovoj nagradi za fiziku) …Eventualni ”disidenti” se kažnjavaju na različite (savremene) načine!? U osnovi svega je ipak manipulacija istinom i ljudima, moć, vlast, kapital, politika, rat i mir.