Sumnjaj i provjeravaj

Albert Einstein površno, ne naučno i, često, pogrešno tumači osnovne pojmove i formule o prostoru i vremenu u STR. Albert Ajnštajn nije shvatio uzroke invarijantnosti veličine c ni u fizičkoj stvarnosti, ni u temeljnim formulama Specijalne teorije relativnosti.
Postavke u STR analizirajte svojim umom i razumom. Provjeravajte Ajnštajnove istine i uvjerite se u Ajnštajnove moguće istine, pa i zablude!
Algebarske i geometrijske postavke Specijalne teorije relativnosti nisu suprotne Euklidovoj geometriji i "klasičnoj" Njutnovoj fizici.

četvrtak, 20. prosinca 2012.

Razmislite i izjasnite se

Molim da se izjasnite, prvo sami sebi i za sebe, a zatim i javno u vašim tekstovima (namijenjeno autoru ovih tekstova: http://www.physicsmyths.org.uk/ ) o sljedećem:


Veliki broj savremenih fizičara i matematičara ne umije uočiti i razlikovati smisao sljedeća tri iskaza:

a) Invarijantnost brzine c svjetlosti u vakuumu

b) Invarijantnost brzine c

c) Invarijantnost konstante c .
"Matematika je skup znanja i umijeća pomoću kojih se realni objekti i
njihovi odnosi prikazuju pomoću apstraktnih objekata i njihovih odnosa. Takve
prikaze zovemo matematičkim modelima."
Geometrija je posrednik između prirode i matematike, a koordinatni sistemi samo jedno od pomoćnih sredstava matematičkog jezika!

U posmatranju relativnih kretanja dva objekta (u realnoj fizičkoj stvarnosti, ili u geometrijskom predstavljanju kretanja „materijalnih tačaka“ i algebarskom opisu relativnih kretanja) postoje relativne brzine (pa i onda kada  c  jeste/nije brzina svjetlosti u vakuumu) navedene pod 1), 2), 3) i 4):
1.     0  <  v  <  c  <
2.       (c + v)  i  (c – v)

3.       
4.        

Da li ovu tvrdnju prihvatate/osporavate?!
Aritmetička sredina (A) za relativne brzine pod 2) je brzina c
Geometrijska sredina (G) za relativne brzine pod 2) je brzina 3.)
Harmonijska sredina (H) za relativne brzine pod 2) je brzina 4.)


 Za brzine: (c + v) i (c – v) , 0 < v < c <   su: 
Izjašnjavanje mi je potrebno zbog sljedeće istine u Einsteinovim veličinama
koju A. Einstein pogrešno tumači i nenaučno tretira.  . 
Više o aritmetičkoj (A), geometrijskoj (G) i harmonijskoj (H) sredini Ajnštajnovih veličina u STR za dužine, vremenske intervale i brzine pogledajte na ovoj mojoj stranici, ili ovdje.

Vjerujem da sljedeći algebarski iskaz i njegovo geometrijsko značenje niste u stanju osporiti validnim argumentima. 
 Također mislim da niste u stanju osporiti njegovo logično značenje za svaki mogući vremenski interval (t) koji u praksi realizujete, ili zamislite.

 U prethodnoj jednakosti vremenski interval t' je Ajnštajnova veličina.
Za Lorentzovu veličinu (t', i x' = ct') ista ta jednakost opisuje sljedeće istine 
Niste to u stanju osporiti ni za sve moguće brzine 0 < v < c , pa ni onda kada c jeste/nije brzina svjetlosti!Sada vas moram pitati: Zašto tu istinu ignorišete!? 
Skrećem vam ponovo pažnju na sljedeću međuzavisnost Lorentzovih veličinaVi tu istinu možete i umijete provjeriti i u nju se uvjeriti. Zašto, onda, sami sebi ne vjerujete?! 
Pa, ljudi, kome ćete vjerovati - sebi i vlastitim očima, ili Einsteinovim riječima?!
Albert Einstein nije shvatio značenje "Lorencovog faktora" i njegove recipročne vrijednosti "gama faktora"!Albert Einstein sasvim pogrešno tumači sljedeće algebarske, geometrijske i fizičke istine:

Sve navedene veličine po smislu i sadržini imate opisane uz proračun "očekivanog rezultata" u Michelson-Morly eksperimentu.

2 komentara:

  1. Ovaj post ću uputiti na više privatnih adresa.

    OdgovoriIzbriši
  2. Prethodni post poslao sam na više adresa! Do danas, 25.12.2012, nitko nije reagovao! To je potvrda da su svi "u pravu", a samo ja "u krivu"!
    Zašto samo ja mislim da je obrnuto? Zar sam toliki "mamlaz"?!

    OdgovoriIzbriši