Sumnjaj i provjeravaj

Albert Einstein površno, ne naučno i, često, pogrešno tumači osnovne pojmove i formule o prostoru i vremenu u STR. Albert Ajnštajn nije shvatio uzroke invarijantnosti veličine c ni u fizičkoj stvarnosti, ni u temeljnim formulama Specijalne teorije relativnosti.
Postavke u STR analizirajte svojim umom i razumom. Provjeravajte Ajnštajnove istine i uvjerite se u Ajnštajnove moguće istine, pa i zablude!
Algebarske i geometrijske postavke Specijalne teorije relativnosti nisu suprotne Euklidovoj geometriji i "klasičnoj" Njutnovoj fizici.

nedjelja, 4. studenoga 2012.

Simetričnost Lorentzovih veličina

Zašto ljude oduševljava simetričnost Lorentzovih veličina, a ne žele ispitati uzročnost tih simetrija?!
Za ispravno razumijevanje i tretiranje Lorentzovih transformacija potrebno je uočiti i razlikovati smisao sljedeća tri iskaza:

a) Invarijantnost brzine c svjetlosti u vakuumu

b) Invarijantnost brzine c

c) Invarijantnost konstante c . Na ovom crtežu PB = vt, PC = x = ct, n = ct/vt = c/v = 2/1.

 x' = PD = LN = LC, x = PC = PC' = PN
Većinu ispisanih formula, kao i prethodni crtež, nećete naći u udžbenicima fizike. Zato ih temeljito izanalizirajte svojim vlastitim umom i razumom. Provjerite i uvjerite se! Vjerujte sebi, a ne Ajnštajnu!

Podijelimo sve sa c


ct = x   i   ct' = x'

U istom fizičkom sadržaju Lorentzove veličine su međuzavisne


Sve ovo mogli smo izvesti počev i od ove jednakosti (jednakost se i koristi kod mjerenja i izračunavanja frekvencija i talasnih dužina svjetlosti - Doplerov efekat kod relativnih kretanja)Kada obje strane jednakosti pomnožimo sa
dobit ćemo iskazano ct - vt = x - vt na sljedeći način


Dovoljno je sada lijevu stranu jednakosti pomnožiti i podijeliti sa c i tako ćemo dobiti izraz za Lorencovu koordinatu x'=ct'

što se iskazuje u poznatijem obliku pod nazivom Lorentzova koordinata x'

Iz jednakosti
dobit ćemo i drugu Lorencovu koordinata kada obje strane pomnožimo sa

Zamjenom ct'=x' i množeći i dijeleći sa c srednji član ove jednakosti dobijamo algebarski iskaz


što se iskazuje u poznatijem obliku kao Lorencova koordinata x = ctNaravno, sve ove jednakosti istinite su i za sve moguće brzine 0 < v < c < , a ne samo za c je brzina svjetlosti u vakuumu, bilo kojeg međusobnog relativnog odnosa n = c/v = ct/vt.
Za sve konkretne primjere postoji i odgovarajuća slika, geometrijski prikaz veličina, slična sljedećoj, crtanoj za n = c/v = 5/3
Sve Einsteinove i Lorentzove veličine imamo unutar sfere poluprečnika x = ct = PC = PN, bez obzira na relativnu brzinu v = c/n. PB = vt = ct/n = x/n. PB = PT = vt.
Lorencova koordinata x = PC = PN, Lorencova koordinata x' = CL = LN,
 Lorencova veličina vt' = BL = LT , Lorencova veličina x-vt = BC = NT ,
 Lorencova veličina x'+vt' = BN = CT.
Za sve moguće konkretne primjere x = ct  i  vt = x/n , n > 1, koje osmislite, bilo kojeg relativnog odnosa n = ct/vt = c/v Lorentzove veličine će imati sljedeći relativni odnos

,            
Neće vam biti teško uvjeriti se i u sljedeće "simetričnosti" Lorentzovih veličina:

Ni jedna od navedenih veličina nije suprotna klasičnoj fizici i Euklidovoj geometriji. Tu "suprotnost" proizvodi Ajnštajnovo površno i pogrešno tumačenje navedenih veličina.
Sljedeću međuzavisnost Lorencovih veličina Albert Einstein niti je shvatio niti pravilno protumačio: 

 ,   

 (f-24) ,         

Albert Einstein često poistovjećuje moguću istinu i stvarnu istinu (tvrdeći za moguću istinu da je stvarna istina).

Nema komentara:

Objavi komentar